چی فکر می کردیم؟ چی شد!!!

روز پنج شنبه یعنی دو روز پیش تو سمینار آقای خزایی شرکت کردم. وحید خزایی نه ها!!! این سعیدشونه 🙂 این مطلب رو می خواستم همون روز بنویسم ولی دیروقت خونه رسیدم و به شدت خسته بودم. دیروز هم سمینار آقای خیراللهی دعوت بودم و امروز بعد از ظهر هم یه سمینار دیگه دعوتم ولی …

ادامه مطلب

من باید این کارو انجام بدم

در خلال جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ همسر یانوش تحت شکنجه های سخت شوروی مجبور به لو دادن شوهرش میشه. یانوش به بیست سال حبس در یکی از مخوف ترین زندان های شوروی به اسم کولاگ محکوم میشه. کولاگ در سیبری قرار داشت و فرار از اون تقریبا غیر ممکن بود. در ابتدا که …

ادامه مطلب