من باید این کارو انجام بدم

در خلال جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ همسر یانوش تحت شکنجه های سخت شوروی مجبور به لو دادن شوهرش میشه. یانوش به بیست سال حبس در یکی از مخوف ترین زندان های شوروی به اسم کولاگ محکوم میشه. کولاگ در سیبری قرار داشت و فرار از اون تقریبا غیر ممکن بود. در ابتدا که …

ادامه مطلب