تا حالا فکر کردید شاید حق با شما نیست؟

نمی دونم، شاید تو درست بگی، عقیده ای راجع به ایده ات ندارم اما مشتاقم طرح و نظرت رو بدونم. یکی از مدیران در مناظره ای در رابطه با موجودی صحبت می کرد که در ایران کاملا منقرض شده. اون مدیر عزیز با اعتماد به نفس کامل می گفت: « من می تونم این موجود …

ادامه مطلب